wtorek, 23 marca 2010

Orgia Myśli oraz Powiększenie zapraszają na inauguracyjne spotkanie w cyklu Orgia Myśli o Polsce23 marca
godz. 19.00
Inauguracja cyklu spotkań "Orgia Myśli o Polsce".
W dyskusji pod hasłem "W Polsce, czyli gdzie?" udział wezmą: prof. Andrzej Mencwel (IKP UW), dr Wawrzyniec Rymkiewicz (IF UW, "Kronos"), Jacek Dobrowolski (OM) i Wiktor Rusin (OM). 


Polski nie można nie kochać. A skoro tak, to trzeba o niej myśleć. Polska – nasza ojczyzna. Nasze korzenie. Nasze przekleństwo. Nasza choroba i udręka. Nasza szkapa. Nasze miejsce i kultura. Nasz wstyd i duma. Nasza wieś i nasza jazda. Czy na pewno wiemy już o niej wszystko? Polska nie jest tylko komunałem, nie może być jedynie zbiorem banalnych prawd. Pewne prawdy czekają zresztą na odkrycie lub reinterpretację. Inne na pomyślenie lub wymyślenie. Polska nie musi być tylko przesądem; dawno opowiedzianą historią. Polska nie jest dana, póki my żyjemy. To dlatego Orgia Myśli zdecydowała się nią zająć. Przemyśleniu i wymyśleniu Polski od nowa ma służyć nowy cykl spotkań, jaki proponuje na najbliższy rok, a w zależności od potrzeb i wyników, także na kolejne lata, Orgia Myśli – inicjatywa kulturotwórcza XXI wieku. Chcemy opowiedzieć Polskę w naszym imieniu. Znaleźć nowe idee krytycznie, przyglądając się starym.

www.orgiamysli.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz