wtorek, 8 grudnia 2009

Klub Filmowy Powiększenie: Wykład na temat twórczości Roberta Altmana (dekonstrukcja wybranych fragmentów filmów) - DZIŚ!!!


Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Klubu Filmowego Powiększenie. DZiS!!

Wykład na temat twórczości Roberta Altmana (dekonstrukcja wybranych fragmentów filmów)
Prowadzenie: Dr Rafał Syska z Katedry Historii Filmu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (autor książki: Zachować dystans. Filmowy świat Roberta Altmana)
8.12 g 19
wstęp wolny


Dr Rafał Syska
Prowadzi badania z dziedziny: historia filmu powszechnego i analiza dzieła filmowego.
Autor kilkunastu artykułów i esejów naukowych poświęconych zjawiskom współczesnego kina.
Jego projekt badawczy pod tytułem “Film i przemoc” został przyjęty do finansowania przez Komitet Badań Naukowych, a “Strategie demitologizacyjne Roberta Altmana” – przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Stypendysta Fundacji imienia Stanisława Estreichera, Tygodnika “Polityka” i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

W 2009 roku ukazała się jego rozprawa habilitacyjna: Zachować dystans. Filmowy świat Roberta Altmana.
Dwukrotny dyrektor organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Filmowego “Etiuda”. Był redaktorem Słownika filmu i współredaktorem serii Mistrzowie Kina Amerykańskiego. Współpracował przy powstaniu Encyklopedii filmu.

Opublikował: Poezja obrazu. Filmy Theo Angelopousa, Rabid, Kraków 2008; Film i przemoc. Sposoby obrazowania filmowych aktów przemocy, Rabid, Kraków 2003; Leksykon “100 thrillerów”, Kraków 2002. Inne ważniejsze artykuły: Film terrorystyczny [w:] Kino gatunków wczoraj i dziś, Krzysztof Loska (red.), Kraków 1998; Agresja i zło. Ścieżki XX wiecznej destrukcyjności [w:] Przemoc ikoniczna czy nowa widzialność, Eugeniusz Wilk (red.), Katowice 2001; Przemoc i nekrofilia u braci Coen [w:] “Kwartalnik Filmowy” 34/2001; Thriller jako gatunek [w:] Wokół kina gatunków, Krzysztof Loska (red.), Kraków 2002; Rewolucja, która nie nadeszła. O politycznych kontekstach twórczości Rainera Wernera Fassbindera [w:] Mistrzowie kina europejskiego, Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka (red.), Kraków 2002; Z pozycji kwiatu lotosu. 100 lat Yasujiro Ozu [w:] “Didaskalia” 57/2003; W pułapce teraźniejszości [w:] Mistrzowie kina polskiego, Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka (red.), Kraków 2004; Theo Angelopoulos: Ważne są także słowa [w:] Mistrzowie kina europejskiego II, Alicja Helman, Andrzej Pitrus (red.), Rabid, Kraków 2005; Bela Tarr: Koło się zamyka [w:] Mistrzowie kina europejskiego III, Alicja Helman, Andrzej Pitrus (red.), Rabid, Kraków 2007.

Wraz z Łukaszem A. Plesnarem redaguje kilkutomową publikację Mistrzowie kina amerykańskiego. Pierwszy tom Klasycy został opublikowany w wydawnictwie Rabid w 2006 roku, natomiast drugi — Bunt i nostalgia — w 2007 roku. Trzeci przygotowywany jest na początek 2009 roku.


Na projekcje filmu Nashville w reżyserii Roberta Altmana w ramach Klubu Filmowego Powiększenie zapraszamy 14 grudnia wyjątkowo do KINO.LABu w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim.
Wstęp bezpłatny. Godzina 19.00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz